Čím začít

Nejprve je třeba si ujasnit a vybrat jaký rodokmenový graf je pro Vás ideální.
Nejčastější je rodokmen přímé linie, ten tvoří manželské dvojice a jejich děti.
Rodokmen se skládá z manželských dvojic a jejich dětí a další pokračující větve rodu se stejným rodovým příjmením.
Rozrod jsou manželské dvojice a jejich děti, další pokračující větve rodu nesoucí stejné příjmení a větve provdaných dcer.
Vývod tvoří jen manželské páry bez dětí.

Ukázka rodokmenu přímé linie Ukázka rodokmenu
 rodokmen-pl_small  rodokmen_small

Na předběžné schůzce dohodneme rozsah a směr pátrání a stanovíme finanční limit. K zahájení pátrání je dobré mít připraveno co nejvíce známých informací jako: data a místa narození, úmrtí, svateb, popřípadě kopie úředních záznamů o nich.
Pro tzv. živé záznamy, tedy ty, kterou jsou stále chráněny zákonem o ochraně osobnosti, ověřenou plnou moc.